Житомирська область
Online Translate
Рубрики
Банери

Интернет реклама УБС
Статистика сайта


Відвідувачі за останні 24 годиниВідомості про матеріально-технічну базу та фінансову звітність Андрушівського районного Будинку культури за 2015 рік та умови праці керівника

Відомості про матеріально-технічну базу та фінансову звітність Андрушівського районного Будинку культури за 2015 рік та умови праці керівника:

АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ

Фінансова звітність та матеріально-технічна база
Андрушівський районний Будинок культури розташований за адресою: м.Андрушівка Житомирської області вулиця Садова, 2, є бюджетною установою і фінансується з місцевого бюджету. В закладі працюють 28 працівників.
Загальна площа будівлі закладу становить 1189,5 м2, в т.ч. глядацької зали – 314,0 м2 на 450 місць.
Вартість основних засобів складає 3320 од. на загальну суму 1262,6 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 961 од. на суму 202,2 тис.грн.
У 2015 році з місцевого бюджету було отримано коштів у сумі 1422,3 тис. грн., які були використані на оплату праці з нарахуванням працівникам у розмірі 1061,1 тис. грн.; оплату комунальних послуг – 184,2 тис. грн.; оплату інших поточних видатків та послуг – 177,0 тис. грн.
Власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, в розмірі 19,7 тис. грн., спрямовані на здійснення господарської діяльності закладу.

Умови праці керівника

Посада – директор Андрушівського районного будинку культури . Оплата праці здійснюється відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зі змінами, виходячи з установлених директору:
— посадового окладу в розмірі 3057 грн. з урахуванням фактично відпрацьованого часу;
Згідно з чинним законодавством України директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 28 календарних днів. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки, йому одночасно надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань до посадового окладу.

АНДРУШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА

Фінансова звітність та матеріально-технічна база

Андрушівська центральна районна бібліотека розташована за адресою: м.Андрушівка Житомирської області вулиця Київська, будинок 13, є бюджетною установою і фінансується з місцевого бюджету. В закладі працює 16 працівників.
У 2015 році кількість читачів в бібліотеках міста становила 4750 чол., кількість книговидач – 98464 тис. примірників.
Вартість основних засобів складає 52 од. на загальну суму 80,9 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 321 од. на суму 63,5 тис. грн., в т.ч. бібліотечний фонд – 49,1 тис. примірників на суму 388902 грн. У 2015 році з місцевого бюджету було отримано коштів у сумі 700330,47 грн., які були використані на оплату праці з нарахуванням працівникам у розмірі 612,9 тис. грн.; оплату комунальних послуг – 56,0 тис. грн.; придбання предметів і матеріалів – 10,5 тис. грн.; оплату інших поточних видатків та послуг – 20,9 тис. грн.; капітальний ремонт – 63,5 тис. грн.
Власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, в розмірі 1917 грн., спрямовані на здійснення господарської діяльності закладу.

Умови праці керівника

Посада – директор Андрушівська центральна районна бібліотека. Оплата праці здійснюється відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зі змінами, виходячи з установлених директору:
— посадового окладу в розмірі 2690,00 грн. з урахуванням фактично відпрацьованого часу;
— надбавка за особливі умови роботи, надбавка за вислугу років
Згідно з чинним законодавством України директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 28 календарних днів. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки, йому одночасно надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань до посадового окладу.

Банери

Интернет реклама УБС