Житомирська область
Online Translate
Рубрики
Банери

Интернет реклама УБС
Статистика сайта


Відвідувачі за останні 24 годиниВідкрите акціонерне товариство «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», повідомлення

Відкрите акціонерне товариство «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», надалі за текстом ВАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00372374, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул. Свердлова, буд. 75, тел. 041-3694-809) повідомляє: У зв’язку із отриманням відповідної пропозиції від акціонера (Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ», зареєстроване за законодавством Великобританії, якому належить 5470282 простих іменних акцій ВАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», що складає 24,9% акцій), до порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», що відбудуться 19 квітня 2011 року, вносяться зміни. Зміни до порядку денного вносяться шляхом включення нових питань, а саме: 1. Про прийняття рішення про розміщення облігацій ВАТ «Червонський цукровик» на суму 31000000,00 гривень (Тридцять один млн., 00 коп.) та затвердження рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій.
2. Про надання повноважень Наглядовій раді ВАТ «Червонський цукровик» на проведення усіх необхідних дій, пов’язаних із розміщенням облігацій, затвердженням результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій, а у випадку дострокового закінчення розміщення облігацій, прийняття рішення про закінчення розміщення, а також підписання всіх необхідиих документів та угод, пов’язаних з випуском, обігом та погашенням облігацій.

Банери

Интернет реклама УБС