Житомирська область
Online Translate
Рубрики
Банери

Интернет реклама УБС
Статистика сайта


Відвідувачі за останні 24 години















Нормативно-правові акти, з питань що належать до компетенції Андрушівської районної державної адміністрації

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь .відділів та інших структурних підрозділів — накази.

Розпорядження голови райдержадміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання на території Андрушівського району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Районною державною адміністрацією приймались розпорядження:

— з питань забезпечення законності, охорони прав і свобод, законних інтересів громадян (розпорядження від 22.01.03 № 40 «Про здійснення суцільних перевірок дотримання законодавства при формуванні майнових та земельних відносин в аграрному секторі», від 01.04.03 «Про сприяння в роботі районного відділу УМВС в Житомирській області» від 17.06.03 № 369 «Про заходи щодо зміцнення законності і право­порядку на території району»;
— соціально економічного розвитку району (розпорядження від 16.01.03 № 29 «Про підсумки роботи б галузях народного господарства району за 2002 рік», від 02.06.03 № 331 «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району у 1 кварталі 2003 року», від З.07.03 «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району у 1 півріччі 2003 року»;
— бюджету, фінансів і обліку /розпорядження від 19.02.03 № 99 «Про районний бюджет на 2003 рік», від 04.07.03 № 412 «про формування проекту районного бюджету на 2003 рік»;
— управління майном приватизації та підприємництва /розпорядження від 28.05.03 № 321 «Про залучення інвестицій в економіку району» від 26.06.03 № 401 «Про хід виконання районної Комплексної програми підтримки малого підприємництва та заходи щодо активізації цієї роботи;
— промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку /від 14.01.03 № 23 «Про Комплексну Програму розвитку буряко-цукрового комплексу району на 2003-2005 роки», від 15.01.03 № 24 «Про організаційні заходи щодо розвитку державних закупівель», від 25.02.03 № 110 «Про Програму розвитку автомобільного транспорту в районі на 2003-2005 роки», від 19.03.03 № 153 «Про порядок використання коштів державного бюджету України що спрямовуються на здійснен­ня фінансової підтримки підприємств АПК та заставних операцій з зерном через механізм здешевлення кредитів», розпорядження від 10.06.03 № 362 «Про погашення бюджетної позички сільськогосподарськими підприємствами району»;
— освіти, культури, охорони здоров’я, жінок, молоді та неповнолітніх розпорядження від 15.01.03 № 28 «Про затвердження районної Програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки»;
— від 16.01.03. № 36 «Про затвердження заходів щодо реалізації в районі між­галузевої програми «Сільська жінка» ,від 02.06.03 № 335 «Про проведення творчого звіту району, присвяченого Року культури в Україні»;
— використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля (розпорядження від 12.02.03 № 84 «Про усунення порушень законодавства щодо поводження з промисловими та побутовими відходами»;
— оборонної роботи та мобілізаційної підготовки (розпорядження від 31.03.03 № 194 «Про проведення районного місячника оборонно-масової роботи , присвяченого 58-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні»;
— соціального захисту , зайнятості населення, праці та заробітної плати (розпорядження від 10.06.03 № 350 «Про незадовільний стан та заходи щодо скорочення заборгованості по заробітній платі в АПК району»).

andrushivkafotovideo.wordpress.com

Банери

Интернет реклама УБС